Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:11:05

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci