Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 13. априла 2020. године издао је Безбедносну наредбу 03/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
 
 1. Захтев за издавање одобрења за транспорт опасног терета на и са територије Републике Србије
 2. Захтев за транспорт и транзит наоружања и војне опреме
 3. Захтев за стицање овлашћења инструктора за транспорт опасног терета
 4. Национална контролна листа наоружања и војне опреме
 5. Правилник о обрасцу и року важења потврде о стеченој оспособљености запосленог на пословима у транспорту опасног терета
 6. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања запослених
 7. Правилник о условима за издавање посебног одобрења за транспорт одређеног опасног терета
 8. Правилник о условима за стицање звања инструктора за ДГ
 9. Евиденција издатих потврда о стручној оспособљености запослених на пословима транспорта опасне робе
 10. Списак лица овлашћених за обављање послова инструктора за транспорт опасног терета
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-720 Збирка испитних питања за стицање овлашћења инструктора из области опасног терета

Страни авио-превозиоци који имају одобрење за транспорт опасног терета са и на територију Републике Србије  

       

 

Ред.

Бр.

Назив авио-превозиоца носиоца дозволе

Период важења

Типови ваздухоплова

Закључен уговор о закупу

Типови ваздухоплова

1.

Etihad Airways

04.06.2019 - 03.06.2020

А320; А321; A332; А333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2020 - 24.03.2021

B752

B733

B734

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2020 - 24.03.2021

A319; A320; А321;

A330; A332; A30F; A31F.

B737; B787; B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A330F

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2020 - 24.03.2021

AT72

-

-

5.

Silk Way Airlines LLC

08.04.2020 - 07.04.2021

IL-76TD

-

-

6.

Silk Way West Airlines LLC

05.05.2020 -20.10.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

7.

Swiss International Air Lines Ltd

27.04.2020 - 26.04.2021

A319, A320, A321,

A330, A340

Helvetic Airways AG

F100, E190

Swiss Global Air Lines AG

B777, BCS1, BCS3

8.

Egypt Air

08.11.2019 - 23.06.2020

A330-243P2F

-

-

9.

Qatar Airways

04.09.2019 -03.09.2020

A319, A320, A321, A330, А340, А350, А380, B747, B777, B787

-

-

10.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2020 - 23.04.2021

IL76

A124

-

-

11.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019 – 05.06.2020

SK34, B762

-

-

12.

Cavok Air LLC

22.07.2019 - 21.07.2020

AN-12

-

-

13.

Motor Sich JSC

28.12.2019 -27.12.2020

AN-12, AN-74 i AN-140

-

-

14.

Aeroflot – Russian Airlines

24.07.2019 -23.07.2020

A320,A321, B738

-

-

15.

Azee Air LLP

01.08.2019 -31.07.2020

IL-76TD

-

-

16.

Aviacompany Aviastar-TU

09.12.2019 -08.12.2020

TU204C, TU204-100C, B757-200F

-

-

17.

Rada Airlines LLC

18.03.2020-09.03.2021

IL-62M

-

-

18.

Aviacon Zitotrans

15.02.2020 – 14.02.2021

IL-76TD

 

 

19.

Antonov Company

19.02.2020 – 18.02.2021

AN-22, AN-26, AN-124, AN-225, AN-74T

-

-

20.

Deutsche Lufthansa AG

12.05.2020 – 11.05.2021

A319, A320, A321

Lufthansa Cargo AG

B777F, MD11F

Lufthansa CityLine GmbH

CRJ9, EМЈ195

 

Датум измене: 15.05.2020. године