Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 16.10.2018 01:15:55

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД 

Центар за истраживање несрећа у саобраћају

 

Центар за истраживање несрећа у саобраћају Републике Србије је посебна организација Владе Републике Србије у чијој надлежности је обављање стручних послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају.

 

Адреса : Немањина 11, Београд

Телефон:+ 381 11 41 444 24

Моб. тел:+ 381 64 803 35 09

Е- пошта: office@cins.gov.rs

www.cins.gov.rs

 

Извештај о удесима и незгодама у 2016. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-16 Piper PA-28-140 удес YU-DMY 16.04.16.

с. Кумане, о. Велико Градиште

02-16 PZL-Mielec M18 Dromader удес YU-DNV 09.08.16. Л. Јарак Београд

Извештај о удесима и незгодама у 2015. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-15 Cessna C310C удес HA-CIF 14.02.15. Аеродром Ечка, Зрењанин
02-15 Падобран Safire-2 удес / 16.05.15. Аеродром Лисичји Јарак
03-15 Хеликоптер Robinson Co. R44 II удес YU-HFK 09.07.15. летилиште Мајур, Добановци
04-15 Падобран Icarus Canopies EXTREME VX 134 удес / 08.11.15. Аеродром Биково, Суботица

Извештај о удесима и незгодама у 2014. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-14 Моторни змај аматерске производње удес / 08.01.14. с. Враново, о. Смедерево
02-14 F 100 незгода 4О-АОМ 24.02.14. Аеродром Никола Тесла, Београд
03-14 MXP-140 TUMACO удес YU-A019 25.02.14. Аеродром Радинац, Смедерево
04-14 Zlin Z-526 F удес YU-DFU 07.05.14. летелипте Барутана, о. Јагодина
05-14 Piper PA-44 Seminole удес YU-BWW 11.06.14. Аеродром Смедерево
06-14 PZL-Mielec M-18 Dromader удес YU-BNG 26.06.14. Аеродром Лисичји Јарак
07-14 Skyleader 600 удес YU-A030 11.10.14. летелиште ДТД - Бачки Јарак
08-14 Cessna C172N удес YU-DSD 20.10.14. c. Рудно, о. Краљево, пл. Голија

Извештај о удесима и незгодама у 2013. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-13 Параглајдер "OZON-MANTRA 4" удес / 09.03.13. Гвоздац, Бајина Башта
02-13 Моторни змај удес / 28.06.13. о. Ковин
03-13 Једрилица KA-7 удес HA-5077 31.07.13. Аеродром Ечка, Зрењанин
04-13 Авион Cessna C150L незгода YU-DOX 24.09.13. о. Сурчин
05-13 Авион Twin Commander 680F удес YU-BRV 08.12.13. Аеродром Ечка,Зрењанин
06-13 Авион Cessna 182M удес LZ-BVP 18.12.13. Аеродром Смедеревска Паланка

Извештај о удесима и незгодама у 2012. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-12 Падобран ICARUS CROSSFIRE 2 - 119 удес / 10.03.12. Aеродром Лисичији Јарак
02-12 Ултралаки авион PIONEER 300S удес I-6312 10.03.12. с. Војка, С.Пазова
03-12 Параглајдер „AXIS-MERCURY 09“ удес / 24.06.12 о. Нишка бања
04-12 Ултралаки авион TUCANO удес / 05.08.12 село Ратари, Обреновац
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2012. годину

Извештај о удесима и незгодама у 2011. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-11 Авион CESSNA 172RG незгода  HA-PAK  07.03.11.  Аеродром Никола Тесла, Београд
02-11 Авион CESSNA 172  удес  YU-DNK  10.04.11.  Мрчајевци
03-11 Параглајдер  удес  /  23.04.11.  село Горње Међурово, Ниш
Авион CESSNA U206G  удес  YU-DNZ  19.05.11.  Злакуса, Пожега
05-11 Једрилица Cirrus 17A  незгода  YU-4221 08.08.11.  зона аеродрома "Ечка", Зрењанин
06-11 Параглајдер  удес  / 19.08.11.   Копаоник
07-11 Авион PZL M18 DROMADER  удес  YU-BND 19.08.11.  Београд
08-11 Авион PIPER PA-38 TOMAHAWK  удес  YU-DOV 09.11.11.  Медвеђа, Трстеник
09-11 Ултралаки авион SLEPČEV STORCH SS-4  незгода  19-3567 05.12.11.  село Шеварице, Шабац
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2011. годину

Извештај о удесима и незгодама у 2010. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-10  Хеликоптер HILLER UH-12E  удес  YU-HFM  27.03.10.  Аеродром "Ечка", Зрењанин
02-10  Хеликоптер Gazelle SA-341 H  удес  YU-HFM  02.05.10.  с Крњешевци, С. Пазова
03-10  Падобран  удес  /  06.06.10.  Аеродром "Ечка", Зрењанин
04-10  Авион PL 12 T-300  удес  YU-BMH  05.07.10.  Летилиште 29. Новембар, Кикинда
05-10  Авион CESSNA 550 B  удес  YU-BSG  15.07.10.  Аеродром Брач, Хрватска
06-10  Авион Zlin 526F  удес  YU-CDL  04.09.10.  Aеродром Лисичији Јарак
07-10  Ултралаки авион аматерскe производњ  удес  /  13.11.10.  Село Кленак, општина Рума
08-10  Авион CESSNA 150  удес  YU-DPN  09.12.10.  Аеродром "Параћин"
09-10  Падобран NAVIGATOR 240  удес  /  13.11.10.  Аеродром Лисичији Јарак
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2010. годину

Истраживања која спроводе надлежни органи страних држава

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
05-10 Авион Cessna C550 B удес YU-BSG 15.07.10. Аеродром "Брач", Хрватска

Извештај о удесима и незгодама у 2009. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-09 Једрилица CIRRUS-75VTC  удес  YU-4313  01.05.09.  Атар села Мужња, Зрењанин
02-09 Жирокоптер RAF-2000-GTX SE  удес  YU-ZBG  09.05.09.  Летилиште "13. Мај" Земун Поље
03-09 Авион ZLIN 526F  незгода  YU-CDL  23.05.09.  Аеродром "Ечка", Зрењанин
04-09 Авион AIRBUS A-319  незгода  F-GRXC  11.06.09.  Аеродром „Никола Тесла“, Београд
05-09 Авион PIPER РА-28-161  незгода  YU-DDB  13.06.09.  Aеродром Лисичији Јарак
06-09 Једрилица "Blanik L-13A"  незгода  YU-5367  18.07.09.  Aеродром Биково, Суботица
07-09 Авион PIPER PA-28-161  незгода  YU-DCV  26.09.09.  Аеродром Трстеник
08-09 Параглајдер AIREA - REVOLUTION  удес  /  12.12.09.  Гучево, Бања Ковиљача
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2009. годину

Извештај о удесима и незгодама у 2008. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
 01-08  Cessna 172 G  незгода  YU-DOT  10.04.08.  Аеродром Лисичији Јарак
 02-08  Моторни змај APOLLO RGT  удес  YU-8106  13.04.08.  Aеродром "Утва", Панчево
 03-08  Хеликоптер SA-341G  удес  YU-НЕО  26.05.08.  Језеро Русанда, Меленци
 04-08  Утва 75  удес  YU-DER  30.05.08.  Земун, Дунавски кеј
 05-08  Једрилица IS-28B2  незгода  YU-5396  07.06.08.  Аеродром Суботица
 06-08  Моторни змај APPOLO CX T 1100  незгода  YU-8004  29.06.08.  Аеродром Суботица
 07-08  Параглајдер  удес  /  11.07.08.  Атар села Бучје, Општина Књажевац
 08-08  Zlin 526F  незгода  YU-DFY  27.07.08.  Аеродром Дивци, Ваљево
 09-08  MXP 158  удес  I-8810  03.08.08.  Аеродром Краљево
 10-08  Падобран  удес  /  02.11.08.  Аеродром Ченеј, Нови Сад
 11-08  Авион Boeing 737/800  незгода  D-AXLF  18.10.08.  Ваздушни простор у надлежности Обласне контроле летења Београд

Страна истраживања (уз сарадњу овлашћеног представника ДЦВ Републике Србије)

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО НАПОМЕНА
01-08 F Хеликоптер SA 341G удес YU-HEW 26.01.08. Rudding Park, близина Harrogate, North Yorkshire, United Kingdom Удес истражује AAIB United Kingdom
02-08 F Grumman AA5 удес YU-DNT 21.06.08. Мокро Полје, Требиње, БиХ Удес истражује BHDCA Босна и Херцеговина

Извештај о удесима и незгодама у 2007. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-07  Ултралаки авион Slepcev Storch SS4  удес  193865  01.04.07.  Аеродром Ченеј, Нови Сад
02-07  Моторни змај APOLLO CXMD RACER  удес  YU-8095  28.04.07.  Аеродром Биково, Суботица
03-07  Авион SSM-X100 MOOSE  удес  YU- ZBT  16.05.07.  Близина а. Ченеј, Нови Сад
04-07  Једрилица DG-101G  удес  S5-3051  16.07.07.  Близина аеродрома Ечка, Зрењанин
05-07  Једрилица DG-300  незгода  YU-4386  18.07.07.  Атар села Стеријино
06-07  Авион УТВА-66  незгода  YU-DLM  14.10.07.  Близина а. Давидовац, Параћин
07-07  Параглајдер Advance Sigma  удес  /  15.10.07.  Село Бучје, Општина Књажевац
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2007. годину

Buerau d'Enquetes et d'Analyses pour la Securite de l'Aviation civile Француске, објавио је на свом сајту комплетан Завршни извештај Комисије Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије о испитивању узрока удеса француског авиона ROBIN DR 400-180, регистарске ознаке F-GTPB, који се догодио 15.07.2006. године у близини Кривог Вира. Извештај се може пронаћи на сајту www.bea-fr.org, (Reports and statistics/Reports/Year 2006)

Извештај о удесима и незгодама у 2006. години

БРОЈ ВАЗДУХОПЛОВ ВРСТА РЕГ. ОЗНАКА ДАТУМ МЕСТО
01-06 Авион УТВА-66  незгода  YU-DLL  07.02.06.  Атар села Угриновци
02-06 Моторни змај GTBI 462  удес  YU-8096  01.04.06.  Аеродром Лисичији Јарак
03-06 Ултралаки авион SAVANNAH  удес  YU-ZMP  24.04.06.  Село Мустапић, Кучево
04-06 Ултралаки авион PIONEER 300  незгода  I-6312  27.05.06.  Аеродром Ченеј, Нови Сад
05-06 Топловаздушни балон РУСБАЛ  удес  YU-ОАЈ  28.05.06.  Насеље Плави Хоризонти, Земун
06-06 Једрилица BLANIK L-13  удес  YU-5358  25.06.06.  Аеродром Краљево
07-06 Ултралаки авион ZENAIR  незгода  YU-ZBP  04.07.06.  Летeлиште „13. мај“, Земун Поље
08-06 Авион ROBIN DR 400-180  удес  F-GTPB  15.07.06.  Кучајске планине, Криви Вир
09-06 Авион CESSNA 150  удес  YU-DNC  21.07.06.  Аеродром Дивци, Ваљево
10-06 Једрилица STANDARD CIRRUS  удес  YU-4305  06.08.06.  Аеродром  Ченеј, Нови Сад
11-06 Ултралаки авион PIONEER 200  удес  YU-ZPB  14.08.06.  Летeлиште „13. мај“, Земун Поље
12-06 Авион CESSNA 210K  незгода  YU-RBC  18.08.06.  Аеродром Лисичији Јарак
13-06 Ултралаки авион IKARUS C-22  незгода  YU-ZBC  13.09.06.  Аеродром Лисичији Јарак
14-06 Авион CESSNA 182A  удес  HA-SKG  28.10.06.  Аеродром Лисичији Јарак
15-06 Ултралаки авион EVANS VP-1  удес  YU-ZBS  19.11.06.  Аеродром Ченеј, Нови Сад
Годишњи извештај о удесима и незгодама у цивилном ваздухопловству за 2006. годину