Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:14:38

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Именовани председник и чланови управног одбора, Решењем Владе Републике Србије о именовању председника и чланова управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 24 Број 119-12172/2015 од 12. новембра 2015. године, су:
 
Председник

Проф. др Оља Чокорило
Ванредни професор Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду

Чланови
 
Владан Косић
Командант хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова РС

Пуковник Александар Бјелић
Начелник штаба команде РВ и ПВО, Војска Србије

Љиља Јовановић
в.д.  помоћника  министра  финансија  у  сектору  за  имовинско  правне односе Министарства финансија РС

Обрад Бабић
Редовни  професор  Саобраћајног  факултета, Универзитета у Београду