Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
Поштовани корисници,
 
Директотрат цивилног ваздухопловства Републике Србије представља Вам упитник и позива Вас да од 01. августа 2015. године учествујете у нашој анкети, како бисте нам помогли да будемо још ефикаснији и још бољи у свакодневном раду и комуникацији са Вама. 
 
Позивамо Вас да објективно оцените наш рад и истакнете предности али и мањкавости у раду Директората, односно појединих његових служби. Пажљиво ћемо размотрити и Ваше евентуалне примедбе и приговоре и учинити све да их што пре отклонимо.
 
Анкету и примедбе можете попунити  on line (почетна страница сајта ДЦВ) или у писаној форми, попуњавањем листића који су доступни на пријемном пулту Директората.   
 
Ваше мишљење биће нам од велике користи ради унапређивања квалитета нашег рада.
 
Хвала вам
 
Директорат цивилног ваздухопловства

Републике Србије  

 

Анкета

Корисник (назив ваздухопловног субјекта):

Област:
Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље
Сeктор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање
Сектор за прописе и међународну сарадњу
Сектор за трагање и спасавање
Сектор подршке
Сектор за финансије

Молимо Вас да на овај анкетни лист што објективније одговорите, ради побољшања квалитета нашег рада, заокруживањем оцена од најмање (1) до највеће (5):

1. Да ли сте задовољни са доступношћу информација из области ваздухопловне регулативе које ДЦВ РС публикује на сајту?

2. Да ли сте задовољни са доступношћу информација које се односе на ваздухопловне субјекте које су у надлежности ДЦВ РС?

3. Да ли сте задовољни са доступношћу информација које се односе на подношење захтева за иницијалну сертификацију?

4. Да ли сте задовољни са доступношћу информација о раду ДЦВ РС?

5. Да ли сте задовољни са ефикасношћу поступка одлучивања о захтевима странака?

6. Да ли сте задовољни са дужином чекања на одговор на рекламацију путника од момента подношења исте?

7.Да ли сте задовољни са прецизношћу и јасноћом информација пружених путницима које се тичу примене и тумачења Закона из области заштите права гарантованих путницима?

Ваше сугестије:

Анкету попунио (име и презиме):

Унесите код са слике