Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Поштовани корисници,
 
Директотрат цивилног ваздухопловства Републике Србије представља Вам упитник и позива Вас да од 01. августа 2015. године учествујете у нашој анкети, како бисте нам помогли да будемо још ефикаснији и још бољи у свакодневном раду и комуникацији са Вама. 
 
Позивамо Вас да објективно оцените наш рад и истакнете предности али и мањкавости у раду Директората, односно појединих његових служби. Пажљиво ћемо размотрити и Ваше евентуалне примедбе и приговоре и учинити све да их што пре отклонимо.
 
Анкету и примедбе можете попунити  on line (почетна страница сајта ДЦВ) или у писаној форми, попуњавањем листића који су доступни на пријемном пулту Директората.   
 
Ваше мишљење биће нам од велике користи ради унапређивања квалитета нашег рада.
 
Хвала вам
 
Директорат цивилног ваздухопловства

Републике Србије  

 

Анкета

Корисник (назив ваздухопловног субјекта):

Област:
Сектор за саобраћајну делатност, пловидбеност и ваздухопловно особље
Сeктор за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање
Сектор за прописе и међународну сарадњу
Сектор подршке
Спасилачко-координациони центар
Група за квалитет
Група за обуке у цивилном ваздухопловству

Молимо Вас да на овај анкетни лист што објективније одговорите, ради побољшања квалитета нашег рада, заокруживањем оцена од најмање (1) до највеће (5):

1. Да ли сте задовољни са доступношћу информација из области ваздухопловне регулативе које ДЦВ РС публикује на сајту?

2. Да ли сте задовољни са доступношћу информација које се односе на ваздухопловне субјекте које су у надлежности ДЦВ РС?

3. Да ли сте задовољни са доступношћу информација које се односе на подношење захтева за иницијалну сертификацију?

4. Да ли сте задовољни са доступношћу информација о раду ДЦВ РС?

5. Да ли сте задовољни са ефикасношћу поступка одлучивања о захтевима странака?

6. Да ли сте задовољни са дужином чекања на одговор на рекламацију путника од момента подношења исте?

7.Да ли сте задовољни са прецизношћу и јасноћом информација пружених путницима које се тичу примене и тумачења Закона из области заштите права гарантованих путницима?

Ваше сугестије:

Анкету попунио (име и презиме):

Унесите код са слике