Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви  Од 01. jula 2019. године Републичка административна такса износи 870,00 РСД.   

Центар за обуку Ваздухопловно-техничког особља контроле летења - ВТО КЛ
  1. Евиденција организације за обуку ВТО КЛ