Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.06.2018 17:10:43

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Ваздухопловно метеоролошко особље (ВМО)

Обрасци

  1. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-001 - Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ВМО
  2. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-002 - Захтев за сагласност на прoмену услова рада центра за обуку ВМО 
  3. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-003 - Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО
  4. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-004 -  Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО
  5. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-005 -Захтев за одобрење листа процењивача стручности
  6. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-006 -Захтев за одобрење измена приручника о раду центра за обуку и приручника о обуци ВМО
  7. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-007 -  Захтев за одобрење програма обуке ВМО

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  43/17); 

Центри за обуку ВМО

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Центар за обуку ANS особља
Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Србија
Тел:+381 11 321 81 23
Факс: +381 11 324 04 56
E-mail: kl@smatsa.rs
НАПОМЕНА: 
Потврда о праву на обучавање ВМО издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;  Број потврде: SRB-ATO-MET-004 од 15. 08. 2017. године.