Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.12.2017 04:25:58

Директорат издао оперативно обавештење одобреним комерцијалним центрима за обуку летачког особља (о томе у делу ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ) Полагање испита ради сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству, заказано је за 23. и 24. новембар од 9 часова. Детаљније на страници Обезбеђивање - циркуларна обавештења.  

Обрасци

 1. ДЦВ-КЛ-ОБ-008 Захтев за издавање/измену сертификата организације за обуку контролора летења
 2. ДЦВ-КЛ-ОБ-014 Захтев за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 3. ДЦВ-КЛ-ОБ-015 Захтев за одобрење тела за процену језичког знања
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-056 Захтев за предлог промене која захтева претходно одобрење
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-057 Обавештење о промени која не захтева претходно одобрење
 6. ДЦВ-КЛ-ОБ-060 Предлог плана корективних мера
 7. ДЦВ-КЛ-ОБ-061 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 8. ДЦВ-КЛ-ОБ-062 Обавештење о спроведеној корективној мери
 9. ДЦВ-КЛ-ОБ-001 Захтев за одобрење програма и планова обуке, планова обуке и процедура одржавања стручности у јединицама контроле летења
 10. ДЦВ-КЛ-ОБ-003 Захтев за одобрење метода процене језичког знања
 11. ДЦВ-КЛ-ОБ-025 Захтев за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења

 

Организације за обуку контролора летења

  Организације за обуку контролора летења

 1. Списак организација за обуку контролора летења 
  Сертификација и надзор организација за обуку контролора летења
 1. Листа општих питања за сертификацију и надзор над организацијама за обуку контролора летења 
   Упутства за организације за обуку контролора летења
 1. Упутство за подносиоце захтева за издавање сертификата организације за обуку контролора летења и континуиран надзор над организацијама за обуку и лицима којима Директорат издаје дозволе
 2. Упутство о одобравању промена које захтевају претходно одобрење и процедуре о променама које не захтевају претходно одобрење

     Синтетички уређаји за обуку контролора летења

 1. Процедура издавања дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења
 2. DCV-KL-OB-010 Захтев за издавање дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења
 
Критеријуми
 1. Критеријуми за одобрење теста за процену језичког знања
 2. Критеријуми за одобрење тела за процену језичког знања
 3. Критеријуми за одобрење метода процене језичког знања
 4. Критеријуми за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 5. Критеријуми за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења

Одобрено тело за процену језичког знања

 1. Одобрено тело за процену језицког знања контролора летења