Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.02.2017 06:32:27

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 

Група за ваздухопловну медицину

Е-mail. aeromedical@cad.gov.rs

Прим. др Миле Пребоч
Руководилац Групе за ваздухопловну медицину / Медицински оцењивач

Тел. 011 292 70 58
 

Др Надежда Петровски
Инспектор за ваздухопловну медицину

Тел. 011 292 70 57

Др Татјана Ерор
Саветник/ Проверивач за ваздухопловну медицину
 
Е-mail. tatjana.eror@cad.gov.rs