Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Летачко особље и контролори летења стичу своја права на основу летачке дозволе, дозволе контролора летења и лекарског уверења о здравственој способности.
 
Ималац лекарског уверења мора бити ментално и физички способан да безбедно обавља дужност на основу одговарајуће дозволе.
 
Подносилац захтева за лекарско уверење мора обавити ваздухопловно-медицински преглед и испунити медицинске критеријуме предвиђене важећом регулативом.
 
Лекарска уверења за летачко особље се издају, обнављају и продужавају у складу са
 
Класе лекарских уверења летачког особља:
 
  • класа 1 лекарско уверење за имаоце ATPL и CPL дозвола,
  • класа 2 лекарско уверење за имаоце PPL(A), PPL(H), SPL and BPL дозвола приватних пилота, 
  • класа LAPL лекарско уверење за имаоце дозвола пилота лаких ваздухоплова 
  • CC - кабинско особље
  • Класа 3  лекарско уверење контролора летења  и студента контролора летења се издаје,обнавља и продужава у складу са
 
 
За продужење важећег лекарског уверења, лекарски преглед може бити спроведен 45 дана пре истека важности уверења и у том случају се период важности новог уверења рачуна од датума истека важности претходног лекарског уверења.