Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(FE) захтев за издавање/продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу авиона у дозволи инжењера летача
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 3. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 4. PEL-501 Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Инжењер летач)
 5. PEL-504 Пријава за стицање/проширење/обнову посебног овлашћења испитивача (TRE(E))
 6. PEL-505 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 7. PEL-506 Захтев за замену националне дозволе у JAR-FCL дозволу (Инжењер летач)
 8. PEL-507 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1
 9. PEL-508 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе
 10. DCV-PEL-OB-601 - Захтев за регистрацију организација за обуке - АТО

Испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 2. Упуство за полаганје теоријских испита