Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(ULA) Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов)
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(ULA) Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота ултралаког ваздухоплова
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(ULA) Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов)
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(ULA) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов)
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(ULA) захтев за уклањање ограничења са инструкторског овлашћења  (ултралаки ваздухоплов)
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 7. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 8. PEL-301 ULA Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки)
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-303 Извештај комисије о резултату провере стручне обучености
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-304 Пријава за проверу испуњености услова за ауторизацију испитивача
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-305 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион)
 13. ДЦВ-PEL-ОБ 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;

Правилници

 1. Правилник о дозволама летачког особља из 2005 године 
  Одредбе овог правилника важе само у домену стицања дозвола и овлашћења пилота слободног балона, пилота једрилице, кабинског особља и навигатора летача.
 2. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10)

Центри за обуку

 1. PEL-601 Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-602 Захтев измену документације организације за обуку 

Испити

  Теоријски испити
  1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
  2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
  3. Упуство за полаганје теоријских испита
  Књиге питања Једрилица
  1. Комуникације
  2. Људске могућности и ограничења
  3. Метеорологија
  4. Навигација
  5. Оперативне процедуре
  6. Опште знање о ваздухоплову
  7. Перформансе лета и планирање
  8. Познавање својства падобрана
  9. Теорија летења
  10. Ваздухопловни прописи
  Књиге питања Ултралаки ваздухоплови
  1. Комуникације
  2. Људске могућности и ограничења
  3. Метеорологија
  4. Навигација
  5. Оперативне процедуре
  6. Опште знање о ваздухоплову
  7. Опште знање о ваздухоплову - моторни змај
  8. Перформансе лета и планирање
  9. Теорија летења
  10. Ваздухопловни прописи