Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 19.03.2018 19:09:09

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(ULA) Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(ULA) Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота (Ултралаки ваздухоплов)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(ULA) Захтев за издавање ауторизације испитивача/пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов)
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4(ULA) Захтев за издавање дупликата дозволе/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов)
 5. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 6. PEL-301 ULA Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки)
 7. PEL-303 Извештај комисије о резултату провере стручне обучености
 8. PEL-304 Пријава за стицање/проширење/обнову посебног овлашћења испитивача (G, ULA, HG, PG, P, FB)
 9. PEL-305 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 10. PEL-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион)
 11. PEL-308 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе
 

Правилници

 1. Правилник о дозволама летачког особља из 2005 године 
  Одредбе овог правилника важе само у домену стицања дозвола и овлашћења пилота слободног балона, пилота једрилице, кабинског особља и навигатора летача.
 2. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10)
 

Центри за обуку

 1. PEL-601 Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO
 2. PEL-602 Захтев измену оперативног приручника и приручника о обуци 
 3. Листа овлашћених центара за обуку пилота ултралаких ваздухоплова
Испити
Теоријски испити
 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2018. години
Књиге питања Једрилица
 1. Комуникације
 2. Људске могућности и ограничења
 3. Метеорологија
 4. Навигација
 5. Оперативне процедуре
 6. Опште знање о ваздухоплову
 7. Перформансе лета и планирање
 8. Познавање својства падобрана
 9. Теорија летења
 10. Ваздухопловни прописи
Књиге питања Ултралаки ваздухоплови
 1. Комуникације
 2. Људске могућности и ограничења
 3. Метеорологија
 4. Навигација
 5. Оперативне процедуре
 6. Опште знање о ваздухоплову
 7. Опште знање о ваздухоплову - моторни змај
 8. Перформансе лета и планирање
 9. Теорија летења
 10. Ваздухопловни прописи