Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.01.2018 14:19:41

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

 
 
 
 
 
Страница у припреми