Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Група за ваздухопловну медицину
 
Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере.
У Групи за ваздухопловну медицину обављају се нормативно-правни, управно-надзорни и студијско-аналитички послови који се односе на област ваздухопловне медицине у смислу:
 • Праћења стандарда, препорука и других прописа међународних организација у области ваздухопловне медицине;
 • Утврђивања здравствених критеријума за ваздухопловно особље;процене здравствене способности ваздухопловног особља;
 • Издавања потврде о праву на испитивање здравствене способности здравственим установама и лекарима;
 • Вршења инспекцијског надзора и периодичне провере овлашћених здравствених установа и лекара;
 • Процене персоналних медицинских извештаја;
 • Издавања лекарских уверења и иницијално доношење ограничења, одступања, изузећа, суспензије;
 • Контроле процеса едукације овлашћених лекара из ваздухопловне медицине;
 • Сарадње са медицинским службама ваздухопловних власти других држава, укључујући и друге међународне организације из области ваздухопловне медицине,као и са надлежним службама Министарства здравља у обезбеђивању примене домаћих медицинских и санитарних стандарда;

Правилници

     1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља, („Службени гласник РС“, број 60/19 од 28. августа 2019. године) заснован на:

 1. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 03. новембра 2011.
 2. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012.г. (којом се врши допуна и измена прописа број 1178/2011 који дефинише техничке захтеве и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље)
 3. Уредби Комисије (EU) 2019/27 од 19.децембра 2018.
 4. Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part MED (на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса, на основу Одлуке 2019/002/R од 28. јануара 2019. https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20ED%20Decision%202019-002-R.pdf

    2. Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/15, 18/16 и 71/17) заснован на:

 1. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године
 2. Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part ATCO.MED(на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса)

    3. ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards and recommended practice