Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.01.2019 22:50:40

Редовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Група за ваздухопловну медицину прописује и усваја медицинске захтеве и услове за ваздухопловно особље.   

Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере. 

У Групи  за ваздухопловну медицину обављају се нормативно-правни, управно-надзорни и студијско-аналитички послови који се односе на област ваздухопловне медицине у смислу:

  • Праћења стандарда,  препорука  и  других  прописа  међународних  организација  у  области ваздухопловне медицине;
  • Утврђивања здравствених  критеријума  за  ваздухопловно  особље;процене здравствене способности ваздухопловног особља;
  • Издавања потврде о праву на испитивање здравствене способности здравственим установама и лекарима;
  • Вршења  инспекцијског надзора и периодичне провере овлашћених  здравствених  установа  и лекара;
  • Процене персоналних медицинских извештаја;
  • Издавања лекарских уверења и иницијално доношење ограничења, одступања, изузећа, суспензије;
  • Контроле процеса едукације овлашћених лекара из ваздухопловне медицине;
  • Сарадње са медицинским службама ваздухопловних власти других држава, укључујући и друге међународне организације из области ваздухопловне медицине,као и са надлежним службама Министарства здравља у обезбеђивању примене домаћих медицинских и санитарних стандарда;

Правилници