Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Група за ваздухопловну медицину прописује и усваја медицинске захтеве и услове
за ваздухопловно особље.
 
Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност
ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности.
То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и
помоћ у очувању њиховог здравља током каријере.
 
У Групи за ваздухопловну медицину обављају се нормативно-правни, управно-надзорни
и студијско-аналитички послови који се односе на област ваздухопловне медицине у смислу:
 
 • Праћења стандарда, препорука и других прописа међународних организација у области ваздухопловне медицине;
 • Утврђивања здравствених критеријума за ваздухопловно особље;процене здравствене способности ваздухопловног особља;
 • Издавања потврде о праву на испитивање здравствене способности здравственим установама и лекарима;
 • Вршења инспекцијског надзора и периодичне провере овлашћених здравствених установа и лекара;
 • Процене персоналних медицинских извештаја;
 • Издавања лекарских уверења и иницијално доношење ограничења, одступања, изузећа, суспензије;
 • Контроле процеса едукације овлашћених лекара из ваздухопловне медицине;
 • Сарадње са медицинским службама ваздухопловних власти других држава, укључујући и друге међународне организације из области ваздухопловне медицине,као и са надлежним службама Министарства здравља у обезбеђивању примене домаћих медицинских и санитарних стандарда;
Правилници
 
Правилник о летачком особљу ("Службени гласник РС", број 33/13, 61/15, 37/18, 63/18 и 69/18),
заснован на:
 1. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 03. новембра 2011.
 2. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012.г. (којом се врши допуна и измена прописа број 1178/2011 који дефинише техничке захтеве и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље)
 3. Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part MED (на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса)

Правилник о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, бр. 83/15, 18/16 и 71/17) заснован на:

 1. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 2015/340 од 20. фебруара 2015. године
 2. Прихватљивим начинима усаглашавања и Упутствима за Part ATCO.MED(на које упућују одредбе овог правилника, а примењују се као препоручена пракса)
ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards
and recommended practice