Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.02.2019 19:06:55

Ванредни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивња на аеродрому почиње од 4. марта 2019. године.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 25. фебруара 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештење и захтеви / Обавештење о термину тестирања у процесу ванредне сертификације особља које обаља преглед обебеђивања на аеродрому Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиПоступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Група за ваздухопловну медицину прописује и усваја медицинске захтеве и услове за ваздухопловно особље.   

Ваздухопловно-медицинским прегледима испитује се здравствена способност ваздухопловног особља да безбедно обавља своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере. 

У Групи  за ваздухопловну медицину обављају се нормативно-правни, управно-надзорни и студијско-аналитички послови који се односе на област ваздухопловне медицине у смислу:

  • Праћења стандарда,  препорука  и  других  прописа  међународних  организација  у  области ваздухопловне медицине;
  • Утврђивања здравствених  критеријума  за  ваздухопловно  особље;процене здравствене способности ваздухопловног особља;
  • Издавања потврде о праву на испитивање здравствене способности здравственим установама и лекарима;
  • Вршења  инспекцијског надзора и периодичне провере овлашћених  здравствених  установа  и лекара;
  • Процене персоналних медицинских извештаја;
  • Издавања лекарских уверења и иницијално доношење ограничења, одступања, изузећа, суспензије;
  • Контроле процеса едукације овлашћених лекара из ваздухопловне медицине;
  • Сарадње са медицинским службама ваздухопловних власти других држава, укључујући и друге међународне организације из области ваздухопловне медицине,као и са надлежним службама Министарства здравља у обезбеђивању примене домаћих медицинских и санитарних стандарда;

Правилници