Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.02.2017 06:29:19

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 
Вести са сајта