Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године.  Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис
На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење02.12.2011.Вест
На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају30.11.2011.Вест
ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи25.11.2011.Вест
Помозите да се препознају опасности и унапреди безбедност ваздухопловства21.10.2011.Вест
ДЦВ добитник признања за изузетан допринос у развоју ваздухопловства17.10.2011.Вест
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА30.09.2011.Вест
УПОЗОРЕЊЕ04.08.2011.Вест
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају на снази од 9. августа 2011. године28.07.2011.Вест
Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова14.04.2011.Вест
Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају21.03.2011.Вест