Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта
Наслов Објављено Опис
На снази Уредба о класама ваздушног простора и условима за њихово коришћење02.12.2011.Вест
На снази Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају30.11.2011.Вест
ДЦВ и Град Београд потписали Протокол о пословно-техничкој сарадњи25.11.2011.Вест
Помозите да се препознају опасности и унапреди безбедност ваздухопловства21.10.2011.Вест
ДЦВ добитник признања за изузетан допринос у развоју ваздухопловства17.10.2011.Вест
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНОЈ САРАДЊИ У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ У ОБЛАСТИ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА30.09.2011.Вест
УПОЗОРЕЊЕ04.08.2011.Вест
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају на снази од 9. августа 2011. године28.07.2011.Вест
Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова14.04.2011.Вест
Србија међу првим земљама у свету приступила припреми Националног програма за безбедност у цивилном ваздушном саобраћају21.03.2011.Вест