Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 19.01.2018 08:51:26

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci