Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године.  Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Напомена: За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
УПУТСТВА
  • ДЦВ-АДР-УП-001 Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому
  • ДЦВ-АДР-УП-002 Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије
ЗАХТЕВИ
  • ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома
  • ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање
  • ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја
  • ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника
  • ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома
ПРИЛОЗИ
  • Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви)
  • Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви
  • Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 1)
Важна напомена:
Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.