Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Напомена: За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
УПУТСТВА
 • ДЦВ-АДР-УП-001 Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому
 • ДЦВ-АДР-УП-002 Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије
ЗАХТЕВИ
 • ДЦВ-АДР-ОБ-001 - Писмо о намерама 
 • ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома
 • ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање
 • ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја
 • ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника
 • ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома
ПРИЛОЗИ
 • Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви)
 • Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви
 • Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 1)
Важна напомена:
Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.