Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Напомена: За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
УПУТСТВА
  • ДЦВ-АДР-УП-001 Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому
  • ДЦВ-АДР-УП-002 Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије
ЗАХТЕВИ
  • ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома
  • ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање
  • ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја
  • ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника
  • ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома
ПРИЛОЗИ
  • Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви)
  • Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви
  • Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 1)
Важна напомена:
Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.