Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   
Напомена: За исправан преглед захтева у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
УПУТСТВА
 • ДЦВ-АДР-УП-001 Упутство за издавање дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања и самоопслуживања на аеродрому
 • ДЦВ-АДР-УП-002 Упутство за израду и достављање ваздухопловне студије
ЗАХТЕВИ
 • ДЦВ-АДР-ОБ-001 - Писмо о намерама 
 • ДЦВ-АДР-ОБ-002 - Захтев за издавање или измену дозволе за коришћење аеродрома
 • ДЦВ-АДР-ОБ-003 - Захтев за издавање/измену/продужење важења дозволе за пружање услуга земаљског опслуживања / дозволе за самоопслуживање
 • ДЦВ-АДР-ОБ-004 - Захтев за издавање потврде за постављање објекта, инсталације или уређаја
 • ДЦВ-АДР-ОБ-005 - Захтев за одобрење/прихватање измене приручника
 • ДЦВ-АДР-ОБ-008 - Захтев за издавање/измену/пренос сертификата аеродрома
ПРИЛОЗИ
 • Прилог 1 - Основе за сертификацију аеродрома (сертификациони захтеви)
 • Прилог 2 - Организациони и оперативни захтеви
 • Прилог 3 - Листа испуњености основних захтева за издавање дозволе за коришћење аеродрома (измена 1)
Важна напомена:
Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката, да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.