Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.06.2017 13:58:50

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 
Начелник Одељења пловидбености
Вељко Басарић
 
Тел. 011 292 70 75
Е-mail vbasaric@cad.gov.rs