Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Напомена: За исправан преглед образаца у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader

 

Јавни авио-превоз

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-137 Поступак издавања сертификата ваздухопловног оператера (Основна провера)
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-701 Обавештење о давању ваздухоплова у закуп са посадом
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-703 Обавештење о промени за коју није потребно одобрење
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-704 Обавештење о закључењу уговора о подели кода
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-705 Обавештење о именовању лица за спровођење провере на линији
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени одговорног лица 
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-709 Изјава о намери
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-710 Листа усаглашености авиона са одредбама CAT.IDE.A Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-711 Захтев за издавање сертификата ваздухопловног оператера (AOC)
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 15. ДЦВ-ОПС-ОБ-713 Листа усаглашености процедура и поступака оператера са примењивим захтевима Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 16. ДЦВ-ОПС-ОБ-714 Листа усаглашености хеликоптера са одредбама CAT.IDE.H Правилника о јавом авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 17. ДЦВ-ОПС-ОБ-717 Опис поступка издавања оперативне дозволе
 18. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 19. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 20. ДЦВ-OПС-800 Захтев за издавање оперативне дозволе
 21. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене
 22. ДЦВ-ОПС-ОБ-722 - Захтев за измену сертификата ваздухопловног оператера (АОC)
 23. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 24. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 25. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему
 26. ДЦВ-ОПС-ОБ-726 Критеријум за одређивање ометајућих распореда (само за оператере који обављају редован јавни авио-превоз)
 

Посебне делатности у ваздушном саобраћају

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 3. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 Обавештење о промени одговорних лица
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-721- Предлог корективних мера након перидичне промене
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава oператера
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-733 Захтев за издавање/измену потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности виског ризика уз накнаду
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему
 

Некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-716 Захтев за издавање/измену листе посебних овлашћења оператера који обавља некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом 
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-721- Предлог корективних мера након перидичне промене
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава оператера
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 Достављање промене у функционалном систему