Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 29.06.2017 11:04:30

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

ОДЕЉЕЊЕ УПРАВЉАЊА ВАЗДУШНИМ САОБРАЋАЈЕМ (АТМ - Air Traffic Management)

Жарко Катанчевић
Начелник 
Тел: + 381 11 292 70 54
zkatancevic@cad.gov.rs
 
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ, НАВИГАЦИЈСКИХ И НАДЗОРНИХ СИСТЕМА И УРЕЂАЈА
 
Емир Шишић
Начелник
Тел: +381 11 292 70 43
esisic@cad.gov.rs