Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 29.06.2017 11:04:12

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

 >>Листа радио уређаја

Провера да ли се одређена позиција налази у околини неког од радио уређаја који се штите. Провера се односи само на локације у Србији и подразумева се северна географска ширина и источна географска дужина. 

Позиција локације у WGS координатама: 

Географска ширина:
N (нпр 45 35 51.2)

Географска дужина:
E (нпр 21 45 12.3)