Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.02.2017 06:32:45

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 
Ана Дељанин 
Начелник
 
Тел. + 381 11 292 70 34