Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 15. децембра 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о беспилотним ваздухопловима могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 1. новембра 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs