Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

О Директорату

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је јавна агенција над којом оснивачка права има Влада у име Републике Србије и која обавља послове државне управе који су јој Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије поверени. Правни положај ДЦВ је дефинисан Законом о ваздушном саобраћају:

  1. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) - незванични пречишћени текст;
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10);
  3. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 57/11);
  4. Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају (“Службени гласник РС”, број 93/12);
  5. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном соабраћају (“Службени гласник РС”, број 45/15);

Директорат доноси прописе и првостепене управне акте, издаје јавне исправе, води евиденције, обавља проверу над ваздухопловним субјектима, учествује у раду међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, сарађује с надлежним органима других држава.

Директорат је национално надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби, према прописима Европске уније, и као такав издаје сертификате о оспособљености за пружање услуга у ваздушној пловидби и проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за пружање услуга.

Оснивање

Нестанком Савезне Републике Југославије престало је са радом Савезно министарство саобраћаја и телекомуникација, али су Савезна управа за контролу летења и Савезни ваздухопловни инспекторат наставили да раде као органи државне заједнице Србија и Црна Гора до коначног решавања њиховог положаја, док је Сектор за ваздушни саобраћај прешао, као одвојена целина, у састав Министарства саобраћаја и телекомуникација Републике Србије.

Држава Србија и држава Црна Горасу се споразумеле да се органи који  су привремено постојали као заједнички органи државне заједнице Србија и Црна Гора, а чији положај није коначно дефинисан, образују као заједнички органи и за државу Србију и за државу Црну Гору. Првог дана јула 2003. донета је одлука, да ће Влада Републике Србије и Влада Републике Црне Горе формирати Директорат за цивилно ваздухопловство и Агенцију за контролу летења.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе није био орган државне заједнице Србија и Црна Гора, већ заједнички орган две државе, Србије и Црне Горе, који је уговорно заснован истоветним одлукама две владе. Оснивачи Директората биле су држава Србија и држава Црна Гора.

Директорат је настао као сукцесор Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората. Поред надлежности, оличене у атрибутима власти (јавним овлашћењима),  Директорат је преузео и особље, финансијска средства и предмете из Сектора за ваздушни саобраћај и Савезног ваздухопловног инспектората.

Директорат цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе  почео је да ради 1. јануара 2004 .године на адреси Омладинских бригада бр.1 у Новом Београду (зграда некадашњег СИВ-а III)

Одлука о оснивању Директората цивилног ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе

После раздвајања двеју република, Влада Републике Србије преузима оснивачка права и 23. јуна 2006. године ваздухопловна власт у земљи функционише под именом Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Одлука о вршењу оснивачких права ДЦВ

Закључак – (промена имена)