Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Obaveštenje za strane avio-prevozioce Uslovi za obavljanje vazdušnog saobraćaja

Petak, 14.03.2014.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije doneo je Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaju odobrenja stranim avio-prevoziocima za obavljanje međunarodnog komercijalnog vazdušnog saobraćaja sa Republikom Srbijom ("Službeni glasnik Republike Srbije ", broj 71 / 13 i 10 / 14 ).
Ovde možete preuzeti formular zahteva i upitnik (upitnik se odnosi samo na avio-prevozioce koji konkurišu prvi put).
 
Popunjen zahtev  i upitnik možete dostaviti na e-adresu flight-permissions@cad.gov.rs. 

Nazad na ostale vesti