Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

DCV učestvovao u međunarodnoj vežbi

Četvrtak, 03.04.2014.
Međunarodna vežba VOLCEX (Volcanic Ash Experiment) 14/01 u organizaciji Eurokontrola i italijanske organizacije ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo) održana je 1. i 2. aprila 2014. godine. Vežbu su nadgledale i procenjivale njenu uspešnost EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell) i AOCCC (Aircraft Operators Crisis Coordination Cell).
 
Vežba je podrazumevala simulaciju vulkanske erupcije jednog od aktivnih vulkana i emisije oblaka vulkanskog pepela nad Evropom i Severnim Atlantikom.
 
U VOLCEX 14/01 simulirana je erupcija vulkana Stromboli u Italiji. Zemlje koje su pod „uticajem“ simulirane erupcije vulkana i širenja oblaka vulkanskog pepela, pozvane su da učestvuju u vežbi. Republika Srbija drugi put učestvovala u ovakvoj vežbi. Prvi put je 2012. godine bila učesnik slične vežbe.
 
Vežba se sastojala u sprovođenju predviđenih procedura za takve situacije, kako na nivou Evrope tako i na nacionalnom nivou u simuliranim operativnim uslovima saobraćaja bez ikakvog stvarnog uticaja na realnu situaciju u evropskom vazdušnom saobraćaju dok se vežba izvodi.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije uspešno je pripremio i koordinirao sudelovanje svih učesnika vežbe iz Srbije. Ove godine pored Direktorata, učestvovali su i predstavnici tri službe SMATSA doo i to: VMC – Vazduhopovni meteorološki centar, NOF-NOTAM i ATCC/FMP – Oblasni centar kontrole letenja/Koordinator protoka saobraćaja. Kao vazduhoplovni prevozilac u vežbi je učestvavala Er Srbija.
 
Tokom dva dana vežbe predstavnici Srbije učestvavli su na pet telekonferencija u organizaciji Eurokontrola kako bi aktivno pratili i izveštavali o toku vežbe.
 
Direktorat je prvi put u toku vežbe organizovao nacionalnu telekonferenciju učesnika vežbe iz Srbije kako bi se izvršile konsultacije i koordinacija na nacionalnom nivou. Taj postupak je deo procedure rada u opasnim situacijama i njime upravlja nacionalna kontakt osoba za opasne situacije iz Direktorata koja je ujedno i član EACCC (European Aviation Crisis Coordination Cell). 

Nazad na ostale vesti