Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Obaveštenje putnicima za letove ka Ruskoj Federaciji

Ponedeljak, 14.04.2014.
Bezbednosnom naredbom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na svim letovima sa aerodroma u Republici Srbiji ka aerodromima u Ruskoj Federaciji, putnicima se privremeno onemogućuje prenos tečnosti, gelova i aerosola u ručnom prtljagu. Ova naredba se primenjuje od 14. aprila 2014. godine.
 
Zabrana se ne odnosi na tečnosti, aerosole i gelove koji se u toku putovanja koriste iz medicinskih ili posebnih dijetetskih razloga (uz odgovarajuću potvrdu izdatu od medicinske ustanove), uključujući i hranu za bebe kao i na robu kupljenu u bescarinskim radnjama u kontrolisanoj zoni aerodroma.
 

Za detaljne informacije o ovome putnici treba da se obrate svom avio-prevoziocu. 


Nazad na ostale vesti