Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Obaveštenje putnicima za letove ka Ruskoj Federaciji

Ponedeljak, 14.04.2014.
Bezbednosnom naredbom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na svim letovima sa aerodroma u Republici Srbiji ka aerodromima u Ruskoj Federaciji, putnicima se privremeno onemogućuje prenos tečnosti, gelova i aerosola u ručnom prtljagu. Ova naredba se primenjuje od 14. aprila 2014. godine.
 
Zabrana se ne odnosi na tečnosti, aerosole i gelove koji se u toku putovanja koriste iz medicinskih ili posebnih dijetetskih razloga (uz odgovarajuću potvrdu izdatu od medicinske ustanove), uključujući i hranu za bebe kao i na robu kupljenu u bescarinskim radnjama u kontrolisanoj zoni aerodroma.
 

Za detaljne informacije o ovome putnici treba da se obrate svom avio-prevoziocu. 


Nazad na ostale vesti