Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Od 1. maja u primeni nova Procedura izdavanja dozvola za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja

Utorak, 29.04.2014.
Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora
letenja opisuje postupak po kome se vrši izdavanje i produženje važenja dozvole za
korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja u Kontroli letenja
SMATSA doo Beograd. Ovaj dokument obuhvata klasifikaciju sistetičkih uređaja za
obuku kontrolora letenja, opis načina podnošenja zahteva za izdavanje/produženje
dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku, postupka obrade prijave, postupka
provere sintetičkog uređaja za obuku o ispunjenosti propisanih uslova i postupka

donošenja rešenja kojim se izdaje/produžava dozvola za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja. 

Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontroloraletenja


Nazad na ostale vesti