Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

U Skoplju potpisan Memorandum o razumevanju

Utorak, 13.05.2014.
Predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije, vd. direktora Milan Živanović i generalni direktor Dejan Mojsojski, potpisali su u Skoplju 17. aprila 2014. godine  Memorandum o razumevanju.
 
Memorandum je koncipiran na osnovu zajedničkih interesa u pogledu jačanja regionalne saradnje u oblasti civilnog vazduhoplovstva, sa ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti sprovođenja zahteva utvrđenih Multilateralnim sporazumom o zajedničkom vazduhoplovnom području Evrope (ESAA Sporazum), čije su potpisnice i Srbija i Makedonija.
 
Svrha  Memoranduma o razumevanju je stvaranje fleksibilnog zakonskog okvira za saradnju između Republike Srbije i Republike Makedonije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i to pre svega na poljima rada: inspekcije  i licenciranja, letačkih operacija i aerodroma, plovidbenosti i registrovanja vazduhoplova, traganja i spasavanja kao i u oblasti ANS.

Memorandum predviđa i uspostavljanje uspešnije saradnje među vazduhoplovnim stručnjacima, razmenu stečenih znanja i iskustava iz oblasti civilnog vazduhoplovstva dveju zemalja. 


Nazad na ostale vesti