Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

U Skoplju potpisan Memorandum o razumevanju

Utorak, 13.05.2014.
Predstavnici Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije, vd. direktora Milan Živanović i generalni direktor Dejan Mojsojski, potpisali su u Skoplju 17. aprila 2014. godine  Memorandum o razumevanju.
 
Memorandum je koncipiran na osnovu zajedničkih interesa u pogledu jačanja regionalne saradnje u oblasti civilnog vazduhoplovstva, sa ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti sprovođenja zahteva utvrđenih Multilateralnim sporazumom o zajedničkom vazduhoplovnom području Evrope (ESAA Sporazum), čije su potpisnice i Srbija i Makedonija.
 
Svrha  Memoranduma o razumevanju je stvaranje fleksibilnog zakonskog okvira za saradnju između Republike Srbije i Republike Makedonije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i to pre svega na poljima rada: inspekcije  i licenciranja, letačkih operacija i aerodroma, plovidbenosti i registrovanja vazduhoplova, traganja i spasavanja kao i u oblasti ANS.

Memorandum predviđa i uspostavljanje uspešnije saradnje među vazduhoplovnim stručnjacima, razmenu stečenih znanja i iskustava iz oblasti civilnog vazduhoplovstva dveju zemalja. 


Nazad na ostale vesti