Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Direktorat počeo bezbednosne pripreme za letačku sezonu 2014

Petak, 16.05.2014.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je u Paraćinu i Novom Sadu, 13. i 15. maja 2014. godine, uspešno održao SEMINAR O BEZBEDNOSTI, koji je obuhvatio panel diskusije i predavanja  namenjena korisnicima sportskih aerodroma i letilišta. 
Cilj seminara bio je da se učesnicima u opštoj avijaciji, u kojoj se najčešće  dešavaju udesi i nezgode, približe nova saznanja, novi propisi, osveže stečena znanja iz oblasti vazduhoplovstva, razmene mišljenja i iskustva, čuju pitanja vazduhoplovaca ali i ukaže na greške koje se najčešće dešavaju u letenju zbog ljudskog faktora.  Poštovanje vazduhoplovnih procedura, njihova pravilna primena i utreniranost i odgovornost  letača, garancija su za bezbedno letenje.
 
Pozivu Direktorata civilnog vazduhoplovstva za učešće na seminaru odazvalo se stotinu vazduhoplovaca iz raznih krajeva Srbije, veliki broj aero-klubova, članova Vazduhoplovnog saveza Srbije, koji su prepoznali značaj predavanja, pre svega njegov preventivni karakter i poruku seminara -  najlepše letenje je bezbedno letenje.   
Seminar je obuhvatio najaktuelnije teme: 
  • Analiza regulativa-propisa koji se tiču sportskog vazduhoplovstva
  • Analiza udesa u proteklom periodu
  • Klasifikacija vazdušnog prostora
Čuli su se  i konstruktivni predlozi vazduhoplovaca koji će u narednom periodu posebno biti razmatrani u Direktoratu.
 
Seminar su vodili:
  • Aleksandar Godić, direktor Direkcije za bezbednost i nadzor vazdušnog saobraćaja,
  • Žarko Katančević, načelnik Odeljenja za upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATM - Air Traffic Management)
  • Saša Dobrosavljević, inspektor u Odeljenju saobraćajne delatnosti,
  • Marijan Pendić, inspektor u Odeljenju vazduhoplovnog osoblja,
  • Branimir Podovac, savetnik u  Službi za upravljanje bezbednošću u vazduhoplovstvu i kvalitetom

Direktorat civilnog vazduhoplovstva  Republike Srbije nastaviće da održava seminare izvan DCV, širom Srbije, kako bi došao do svih vazduhoplovaca i obuhvatio sve aero-klubove, sve opšte aerodrome i letelišta, jer bezbednost vazduhoplovstva je prioritet.  


Nazad na ostale vesti