Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Generalni direktor Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe u poseti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva

Utorak, 15.07.2014.
Generalni direktor Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (Eurocontrol) Frenk Brener posetio je danas Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i razgovarao sa rukovodećim timom vazduhoplovnih vlasti Srbije.
 
Brener je odao priznanje Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za izuzetno uspešno sprovođenje evropskih vazduhoplovnih standarda u civilnom vazduhoplovstvu i konstantan napredak koji Direktorat ostvaruje na polju bezbednosti vazdušne plovidbe.
 
Uspešna vazduhoplovna vlast koju sprovodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i kvalitetan pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi kakva je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, garant su razvoja bezbednog i modernog civilnog vazduhoplovstva u regionu, istakao je Brener. Eurokontrol zahvaljuje Srbiji na aktivnom učešću na svim poljima u okviru razvoja  sistema vazdušne plovidbe u svom vazdušnom prostoru i šire.
 
Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Milan Živanović, istakao je značaj uspešne saradnje DCV i Eurokontrola od 2005. godine kada je Srbija postala punopravna članica ove izuzetne evropske vazduhoplovne organizacije. 
Rukovodeći tim Direktorata je zahvalio na podršci koju je Eurokontrol pružao za sve aktivnosti koje je DCV činio na unapređenju civilnog vazduhoplovstva i jačanju sistema bezbedne vazdušne plovidbe u Srbiji.
 
U znak uspešne saradnje Eurokontrol i DCV, generalni direktor Eurokontrola Frenk Brener uručio je  Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije plaketu i zastavu Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe. 
 

Nazad na ostale vesti