Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Na Aerodromu Nikola Tesla preventivne mere zbog epidemije ebole

Ponedeljak, 04.08.2014.
Zbog epidemije ebole u Zapadnoj Africi na beogradskom Aerodromu ”Nikola Tesla” pojačano je prisutvo i rad granične sanitarne inspekcije i pojačana kontrola putnika jer je aerodrom  najugroženije područje zbog tranzita iz mesta zahvaćenih epidemijom. 
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije prati razvoj događaja u vezi sa epidemijom ebole i moguć uticaj na vazdušni saobraćaj, i to preko European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) kojom rukovodi EUROCONTROL Network Manager (NM) uz ušečće World Health Organization(WHO), International Civil AviationOrganization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), Airport Council International (ACI), European Commission (EC) i European Aviation Safety Agency (EASA).
 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je preporuke za državne organe koji su odgovorni za javno zdravlje i saobraćaj, koje su dostupne na adresi http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/ 


Nazad na ostale vesti