Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Na Aerodromu Nikola Tesla preventivne mere zbog epidemije ebole

Ponedeljak, 04.08.2014.
Zbog epidemije ebole u Zapadnoj Africi na beogradskom Aerodromu ”Nikola Tesla” pojačano je prisutvo i rad granične sanitarne inspekcije i pojačana kontrola putnika jer je aerodrom  najugroženije područje zbog tranzita iz mesta zahvaćenih epidemijom. 
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije prati razvoj događaja u vezi sa epidemijom ebole i moguć uticaj na vazdušni saobraćaj, i to preko European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) kojom rukovodi EUROCONTROL Network Manager (NM) uz ušečće World Health Organization(WHO), International Civil AviationOrganization (ICAO), International Air Transport Association (IATA), Airport Council International (ACI), European Commission (EC) i European Aviation Safety Agency (EASA).
 

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je preporuke za državne organe koji su odgovorni za javno zdravlje i saobraćaj, koje su dostupne na adresi http://www.who.int/ith/updates/20140421/en/ 


Nazad na ostale vesti