Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

U Direktoratu predstavljen novi „Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza“

Subota, 23.08.2014.
Odeljenje saobraćajne delatnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije organizovalo je 20. i 21. avgusta 2014. godine predstavljanje novog propisa kojim će biti regulisan javni avio-prevoz.
 
Predstavljanju novog propisa prisustvovali su predstavnici avio-prevozilaca registrovanih u Srbiji: Er Srbije, Aviogeneksa, Princ aviješna, Igl ekspresa i Infiniti aviješna.
 
Očekuje se da novi „Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza“ stupi na snagu do kraja oktobra ove godine.
 
Tekst pravilnika: http://www.cad.gov.rs/upload/regulativa/predlozipropisa/

Pravilnik%20o%20obavljanju%20javnog%20avio-prevoza%20-%20predlog.pdf 


Nazad na ostale vesti