Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Seminar 23. i 24. oktobra na temu „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”

Sreda, 17.09.2014.
Na osnovu odredbe člana 7. Priloga 2 Pravilnika o letačkom osoblju („Sl. Glasnik RS” broj 33/13), Odeljenje vazduhoplovnog osoblja DCV RS će organizovati jednodnevni seminar za ovlašćene ispitivače koji poseduju ekspertski ili napredni nivo znanja engleskog jezika na temu: „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”.
 
Seminar  će se održati 23. i 24. oktobra 2014.godine u vremenu od 10.00 do 14.00č u prostorijama  Direktorata.
 
Pravo prijavljivanja imaju ovlašćeni FE/TRE/SFE/CRE. Prijavljivanje izvršiti do 17. oktobra 2014.godine, pismenim podneskom preko pisarnice Direktorata. Uz zahtev dostaviti fotokopiju pilotske dozvole i sertifikata ispitivača i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 780,00 din.
 
U zahtevu navesti koji od ponuđenih datuma bi odgovarao prisustvu na seminaru. 

Nazad na ostale vesti