Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Seminar 23. i 24. oktobra na temu „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”

Sreda, 17.09.2014.
Na osnovu odredbe člana 7. Priloga 2 Pravilnika o letačkom osoblju („Sl. Glasnik RS” broj 33/13), Odeljenje vazduhoplovnog osoblja DCV RS će organizovati jednodnevni seminar za ovlašćene ispitivače koji poseduju ekspertski ili napredni nivo znanja engleskog jezika na temu: „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”.
 
Seminar  će se održati 23. i 24. oktobra 2014.godine u vremenu od 10.00 do 14.00č u prostorijama  Direktorata.
 
Pravo prijavljivanja imaju ovlašćeni FE/TRE/SFE/CRE. Prijavljivanje izvršiti do 17. oktobra 2014.godine, pismenim podneskom preko pisarnice Direktorata. Uz zahtev dostaviti fotokopiju pilotske dozvole i sertifikata ispitivača i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 780,00 din.
 
U zahtevu navesti koji od ponuđenih datuma bi odgovarao prisustvu na seminaru. 

Nazad na ostale vesti