Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Seminar 23. i 24. oktobra na temu „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”

Sreda, 17.09.2014.
Na osnovu odredbe člana 7. Priloga 2 Pravilnika o letačkom osoblju („Sl. Glasnik RS” broj 33/13), Odeljenje vazduhoplovnog osoblja DCV RS će organizovati jednodnevni seminar za ovlašćene ispitivače koji poseduju ekspertski ili napredni nivo znanja engleskog jezika na temu: „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”.
 
Seminar  će se održati 23. i 24. oktobra 2014.godine u vremenu od 10.00 do 14.00č u prostorijama  Direktorata.
 
Pravo prijavljivanja imaju ovlašćeni FE/TRE/SFE/CRE. Prijavljivanje izvršiti do 17. oktobra 2014.godine, pismenim podneskom preko pisarnice Direktorata. Uz zahtev dostaviti fotokopiju pilotske dozvole i sertifikata ispitivača i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 780,00 din.
 
U zahtevu navesti koji od ponuđenih datuma bi odgovarao prisustvu na seminaru. 

Nazad na ostale vesti