Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Seminar 23. i 24. oktobra na temu „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”

Sreda, 17.09.2014.
Na osnovu odredbe člana 7. Priloga 2 Pravilnika o letačkom osoblju („Sl. Glasnik RS” broj 33/13), Odeljenje vazduhoplovnog osoblja DCV RS će organizovati jednodnevni seminar za ovlašćene ispitivače koji poseduju ekspertski ili napredni nivo znanja engleskog jezika na temu: „Priprema ispitivača za procenjivanje znanja engleskog jezika”.
 
Seminar  će se održati 23. i 24. oktobra 2014.godine u vremenu od 10.00 do 14.00č u prostorijama  Direktorata.
 
Pravo prijavljivanja imaju ovlašćeni FE/TRE/SFE/CRE. Prijavljivanje izvršiti do 17. oktobra 2014.godine, pismenim podneskom preko pisarnice Direktorata. Uz zahtev dostaviti fotokopiju pilotske dozvole i sertifikata ispitivača i dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 780,00 din.
 
U zahtevu navesti koji od ponuđenih datuma bi odgovarao prisustvu na seminaru. 

Nazad na ostale vesti