Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Prijavljivanje događaja u civilnom vazduhoplovstvu

Petak, 18.09.2015.
Podsećamo vas da je članom 17. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15-dr.zakon) propisana obaveza vazduhoplovnog subjekata da prijavi događaje koji ugrožavaju ili koji bi, da nisu sprečeni, ugrozili vazduhoplov, lica u njemu ili treća lica na način koji je određen članom 5. Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 54/12).
 
Za kršenje navedene odredbe zakona predviđeno je pokretanje prekršajnog postupka i novčana kazna od 500.000 do 2.000.000 dinara za učinjeni prekršaj pravnog lica odnosno kazna od 50.000 do 150.000 za odgovorno fizičko lice. 

Nazad na ostale vesti