Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Zapažena uloga srpskog DCV-a na godišnjoj konferenciji EASA

Utorak, 20.10.2015.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije učestvovao je na redovnoj godišnjoj konferenciji Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) koja je održana u Luksemburgu, od 14. do 15. oktobra 2015.godine. Tema konferencije bila je obuka u vazduhoplovstvu, a na konferenciji su učestvovali predstavnici EASA, ICAO, FAA, CAA UK , Airbus, Boeing, CAE, IFATCA , ENAC, DGAC, Lufthansa i Air France.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva predstavljali su pomoćnik direktora Aleksandar Godić i nacionalni koordinator za bezbednost i nadzor Marina Milinković–Medić. Upravo je Marina Milinković-Medić drugog dana Konferencije učestvovala na panel diskusiji na temu „Zajednički trening za zajednički nadzor“, predstavljajući tom prilikom aktivnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, obuku inspektora, saradnju koju smo  do sada ostvarili sa susednim zemljama, našu potrebu za zajedničkim nadzorom, naše rezultate koji nas kvalifikuju za saradnju sa zemljama Evropske unije,  kao i prepreke u eventualnoj reliziciju ovih aktivnosti sa zemljama EU.
 
Konferencija je organizovana kroz panel diskusije gde je došlo do razmene mišljenja u odnosu na sledeće teme: Obuka pilota naspram industrijskog porasta, obuka za neočekivano, najveći rizik – gubitak kontrole u toku leta, nove metode obuke, obuka kontrolora letenja, obuka za održavanje vazduhoplova I regulatori u partnerstvu sa industrijom.
 

Izvršni direktor Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja Patrik Ki u završnom obraćanju izneo je da je neophodno prilagoditi obuku vazduhoplovnog osoblja uslovima povećanog razvoja vazdušnog saobraćaja, kao i da se u obuku pilota uključi obuka za neočekivano i ispravno donošenje odluka u uslovima povećanog stresa, da obuka mora da obuhvati i obuku za prevenciju gubitka kontrole u letu. Gospodin Ki je isto tako naglasio da će ubuduće u zajednički nadzor biti uključene i ne-EU zemlje poput Srbije, sa kojom EASA ima odličnu saradnju. 


Nazad na ostale vesti