Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Obaveštenje - bespilotne letelice

Ponedeljak, 23.11.2015.
U skladu sa članom 8. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) nijedan vazduhoplov kojim se može upravljati bez pilota ne sme da preleće teritoriju Republike Srbije bez posebnog odobrenja ili suprotno uslovima iz tog odobrenja.
 
U skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) letenje stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata u vazdušnom prostoru Republike Srbije bez dozvole ministarstva nadležnog za poslove odbrane, smatra se povredom vazdušnog prostora Republike Srbije.
 
Bespilotni vazduhoplovi se mogu koristiti u privredne, naučne, obrazovne, sportske i druge svrhe tako da ne ugrožavaju bezbednost vazdušnog saobraćaja. Za eventualnu štetu koja je nastala usled korišćenja bespilotnih vazduhoplova je odgovorno lice koje koristi bespilotni vazduhoplov.
 
Donošenjem odgovarajućeg podzakonskog propisa detaljnije će se regulisati korišćenje bespilotnih vazduhoplova. Shodno ovlašćenju iz Zakona, Direktorat je pripremio Predlog pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, povodom koga je bila pokrenuta javna rasprava, a sada se upravo analiziraju sve pristigle sugestije, primedbe i komentari, od kojih će oni opravdani biti ugrađeni u konačan tekst. Uskoro se očekuje njegovo usvajanje.
 
Po objavljivanju propisa u „Službenom glasniku Republike Srbije“, tekst će biti dostupan korisnicima i na internet stranici Direktorata, u delu „Propisi“. Do donošenja podzakonskog propisa, pozivamo sve zainteresovane subjekte da se direktno obrate
 

Direktoratu, ukoliko imaju bilo koju dilemu u vezi sa bezbednim korišćenjem bespilotnog vazduhoplova. 


Nazad na ostale vesti