Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Saradnja vazduhoplovnih vlasti Srbije i Crne Gore

Petak, 27.11.2015.
Direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjana Čizmarov i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, potpisali su u Podgorici Memorandum o razumevanju u oblasti pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi.
 
Memorandumom su precizirani zajednički ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Srbije i Crne Gore u obavljanju nadzora nad pružanjem usluga u vazdušnoj plovidbi i nadzora nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem.
 
Pored tema sadržanih u Memorandumu, direktori vazduhoplovnih vlasti dve države razmotrili su i načelno dogovorili, saradnju i koordinisani nastup u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u drugim oblastima civilnog vazduhoplovstva. 
 


Nazad na ostale vesti