Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Mirjana Čizmarov – potpredsednica Eurokontrola

Utorak, 08.12.2015.
Republici Srbiji i Direktoratu civilnog vazduhoplovstva ukazana je velika čast na 44. sastanku Privremenog saveta Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (Eurokontrol). Direktorka Direktorata Mirjana Čizmarov izabrana je za potpredsednicu Privremenog saveta Eurokontrola sa mandatom od dve godine. Čizmarov je na to mesto izabrana jednoglasno.
 
Savet predstavlja upravljačko telo Eurokontrola i čine ga predstavnici svih država članica na nivou direktora nacionalnih vazduhoplovnih regulatornih tela.
 
Ovo telo u Eurokontrola u svom radu primenjuje opštu politiku stalne komisije a zaduženo je i za nadzor nad radom agencije.
 

Srbija je punopravna članica Eurokontrola od 2005. godine. 


Nazad na ostale vesti