Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Mirjana Čizmarov – potpredsednica Eurokontrola

Utorak, 08.12.2015.
Republici Srbiji i Direktoratu civilnog vazduhoplovstva ukazana je velika čast na 44. sastanku Privremenog saveta Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (Eurokontrol). Direktorka Direktorata Mirjana Čizmarov izabrana je za potpredsednicu Privremenog saveta Eurokontrola sa mandatom od dve godine. Čizmarov je na to mesto izabrana jednoglasno.
 
Savet predstavlja upravljačko telo Eurokontrola i čine ga predstavnici svih država članica na nivou direktora nacionalnih vazduhoplovnih regulatornih tela.
 
Ovo telo u Eurokontrola u svom radu primenjuje opštu politiku stalne komisije a zaduženo je i za nadzor nad radom agencije.
 

Srbija je punopravna članica Eurokontrola od 2005. godine. 


Nazad na ostale vesti