Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Petak, 30.07.2021.
Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Povodom natpisa u nekim medijima u vezi sa suspenzijom sertifikata pojedinih vazduhoplovnih organizacija od strane Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA), Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao regulatorno i nadzorno telo u vazdušnom saobraćaju, obaveštava o sledećem.

EASA je privremeno suspendovala sertifikate za održavanje vazduhoplova pojedinih vazduhoplovnih organizacija koje su nosioci EASA sertifikata. Utvrđene su određene nepravilnosti, predložene korektivne mere i rokovi za njihovo otklanjanje od strane organizacija, što predstavlja uobičajeni postupak prema međunarodnim standardima.

Direktorat civilnog vazduhoplovstava Republike Srbije obavlja stalni nadzor svih vazduhoplovnih organizacija kojima je izdao odgovarajući vazduhoplovni sertifikat i preduzima aktivnosti za nesmetan i bezbedan rad tih organizacija, čime se ostvaruje neophodan uslov bezbednosti u vazdušnom saobraćaju.

Republika Srbija se na osnovu provere koju su nad radom Direktorata sproveli eksperti Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) nalazi u samom svetskom vrhu  sa stepenom usklađenosti sa međunarodnim vazduhoplovnim standardima i preporučenim praksama koji iznosi  93,3%, dok  je EASA u svojim kvartalnim izveštajima potvrdila Direktoratu najviši nivo standardizacije u okviru EASA sistema od 95 – 100%, što predstavlja jedan od najboljih rezultata u Evropi.

Podsećamo javnost da je inspekcija koju je sprovela Savezna vazduhoplovna administracija SAD (FAA), potvrdila da se u Srbiji primenjuju najviši standardi u oblasti vazduhoplovne bezbednosti, na osnovu čega je svrstala Srbiju u tzv. FAA kategoriju i, što je našem nacionalnom avio-prevoziocu omogućilo uspostavljanje direktnog vazdušnog saobraćaj sa SAD.


Nazad na ostale vesti