Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Vesti sa sajta

Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Četvrtak, 06.08.2020.
Saopštenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Dana 04.08.2020. godine Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je prijavljen događaj koji se odnosi na letenje helikoptera u Specijalnom rezervatu prirode "Uvac" usled koga je došlo do ugrožavanja zaštićene životinjske vrste.

Na osnovu podnete prijave, inspektori Direktorata započeli su vanredni inspekcijski nadzor po predmetnom događaju.

Svaki let civilnog vazduhoplova u Republici Srbiji započinje podnošenjem plana leta nadležnoj jedinici kontrole letenja u kome su podaci o mestu poletanja i sletanja, planiranom profilu leta, podaci o vazduhoplovu i posadi.

Vođa vazduhoplova je dužan da se pridržava ovih podataka tokom leta.

Uvidom u podnete planova leta za period od 20.07. 2020. godine do 04.08.2020. godine za rejon SRP Uvac, utvrđeno je da je bilo više letova helikoptera sa planiranim visinama leta od 1000 ft do 1500 ft iznad terena (300m i 450m iznad terena).

Na osnovu podataka publikovanih u Zborniku vazduhoplovnih podataka (Aeronautical Information Publication – javno dostupno na http://www.smatsa.rs/Cyr/AIP.aspx) u delu ENR 5 "Navigaciona upozorenja", u poglavlju ENR 5.6  "Kretanje ptica i oblasti sa osetljivom faunom", u tački 2 "Oblasti sa osetljivom faunom" navedeni su podaci od značaja za realizaciju letenja iznad zaštićenih područja, a sa kojima je vođa vazduhoplova dužan da se upozna pre započinjanja leta, a u delu ENR 6.5–15, data je i karta sa grafičkim prikazom osetljivih područja.

U slučaju snimanja iz vazduha (pružanje usluga iz vazduha uz naknadu, koje se može vršiti vazduhoplovom i bespilotnim vazduhoplovom), konkretno odobrenje za takve letove izdaje Ministarstvo odbrane Republike Srbije uz mišljenje Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. 

Za period od 20.07 do 04.08.2020. Direktorat nije davao mišljenja za aero-foto snimanje za predmetno područje.

Nakon završenog vanrednog inspekcijskog nadzora, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdaće saopštenje za medije.


Nazad na ostale vesti