Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Obaveštenje o proceduri dobijanja odobrenja ili izuzeća od zabrane sletanja/poletanja sa aerodroma u Republici Srbiji

Nedelja, 22.03.2020.
Obaveštenje o proceduri dobijanja odobrenja ili izuzeća od zabrane sletanja/poletanja sa aerodroma u Republici Srbiji

Operateri koji nameravaju da obavljaju letove u međunarodnom vazdušnom saobraćaju za Aerodrom Beograd, a koji poležu zabrani ili izuzeću u skladu sa važećim NOTAM-om postupaju na sledeći način:

  1. obraćaju se operateru aerodroma u cilju dogovaranja vremena sletanja/poletanja;
  2. u skladu sa uputstvom koje im dostavi aerodrom Nikola Tesla prilikom potvrde vremena sletanja/poletanja, zahtev za odobrenje ili izuzeće sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije na adresu:  flight-permissions@cad.gov.rs

Propisanu Uredbu Vlade Republike Srbije o merama za vreme vanrednog stanja možete pogledati na linku, na stranici www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19


Nazad na ostale vesti