Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Operativno obaveštenje - Izmena procedura za podnošenje zahteva, prijava i reklamacija Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Četvrtak, 19.03.2020.
Operativno obaveštenje - Izmena procedura za podnošenje zahteva, prijava i reklamacija Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

U skladu sa novonastalom situacijom u vezi s korona virusom (COVID-19), a na osnovu odluka i preporuka Vlade Republike Srbije i odluke Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije br. 1/0-05-0017/2020-0008 od 19.03.2020.godine, Direktorat će u narednom periodu primenjivati procedure koje možete pročitati na sledećem linku.


Nazad na ostale vesti