Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Vesti sa sajta

Saopštenje NOTAM

Četvrtak, 19.03.2020.
Saopštenje NOTAM

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 19. marta 2020. godine podneo je zahtev za objavljivanje novog hitnog vazduhoplovnog obaveštenja – NOTAM br 4/1.06-0004/2020-0011, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije, kojim se zabranjuje sletanje i poletanje na aerodrome u Republici Srbiji, svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, u cilju zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

Ova zabrana se ne primenjuje na letove za prevoz robe i pošte, traganje i spasavanje, letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe, hitan medicinski prevoz, tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije, sletanje vazduhoplova u slučaju nužde, državne vazduhoplove i letove posebne namene. 

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti i drugi izuzeci. 

Operateru koji je započeo let pre stupanja na snagu ove uredbe, a sleteo je pre ili posle stupanja na snagu ove uredbe na određeni aerodrom, omogućiće se povratak na matični, odnosno polazni aerodrom. 


Nazad na ostale vesti